Kierownik budowy – TecBud Lublin

Stanowisko kierownika budowy to niezwykle odpowiedzialne zadanie. Nadzoruje on przede wszystkim budowę danego obiektu, którą powinien zorganizować w taki sposób, by była ona nie tylko w pełni bezpieczna, ale również całkowicie zgodna z aktualnymi przepisami higieny pracy. Do jego obowiązków należy przede wszystkim prowadzenie dokumentacji związanej z rejestracją budowy oraz wykonywaniem regularnych wpisów do dziennika budowy, ale także zatwierdzanie poszczególnych etapów wykonywanej pracy, lecz na tym zakres jego obowiązków się nie kończy.

Osoba ta ponosi całkowitą odpowiedzialność zarówno za realizację robót, jak i zdarzenia, które mogą wystąpić podczas procesu powstawania domu lub też innego obiektu. Warto również wiedzieć, że funkcję tę może pełnić wyłącznie specjalista, który posiada niezbędne uprawnienia, dające możliwość kierowania robotami budowlanymi.

Jeżeli poszukują Państwo osoby kompetentnej i doświadczonej, która przyjmie na siebie obowiązki związane z nadzorem budowy, zachęcam do kontaktu.

Moją zawodową misją jest budowanie nowej jakości w szeroko rozumianym budownictwie kubaturowym. Korzystając z ugruntowanej wiedzy technicznej podpartej latami doświadczeń dbam o to, aby Państwa inwestycje osiągały jak najwyższy poziom i aby obie strony były zadowolone ze współpracy.

Do moich głównych obowiązków jako kierownika budowy należy m.in.:

  • składanie oświadczeń o przyjęciu obowiązków kierownika
  • zagwarantowanie wykonania zabezpieczeń oraz ogrodzenia terenu budowy
  • kierowanie budową zgodną z ustalonym wcześniej projektem oraz aktualnymi przepisami, również tymi dotyczącymi higieny pracy oraz wiele innych.
3.png

Profesjonalny kierownik budowy w Lublinie

Poza wymienionymi wyżej czynnościami, zobowiązany jestem także do stworzenia, na podstawie informacji pochodzącej od projektanta, planu bezpieczeństwa oraz ochrony zdrowia. Tego typu opracowanie powinno uwzględniać zarówno specyfikację danego obiektu budowlanego, jak również warunki do prowadzenia na tym terenie niezbędnych robót. Mogę też występować bezpośrednio do inwestora o różnego rodzaju zmiany w rozwiązaniach projektowych, w przypadku, gdy uzna, że są one niezbędne dla zwiększania poziomu bezpieczeństwa lub też usprawnienia budowy. Jest to jednocześnie mój obowiązek, ponieważ odpowiadam za bezpieczeństwo na budowie.

Bardzo istotną kwestią jest wyraźne rozgraniczenie obowiązków kierownika budowy od obowiązków projektanta. Wbrew powszechnej opinii, jedyną osobą posiadającą uprawnienie do podejmowania decyzji związanych ze zmianami w projekcie jest projektant. Jako kierownik zaś mam możliwość wnioskować za tego typu zmianami. Posiadam również uprawnienia umożliwiające prawidłowe wykonywanie wszystkich swoich zadań, a są to m.in. występowanie do inwestora o niezbędne zmiany w danym projekcie, jak również ustosunkowywanie się w dziennikach budowy do aktualnych zaleceń.

Kierownik budowy w Lublinie – zapraszam do kontaktu!

Na tym bardzo wymagającym stanowisku, przez wzgląd na rangę obowiązków, inwestorzy budujący nieruchomość powinni zatrudnić osobę wykwalifikowaną, doświadczoną, odpowiedzialną oraz solidną. Dzięki temu otrzymują Państwo pewność właściwie przeprowadzanych prac budowlanych, które będą skończone zgodnie z ustalonym początkowo terminem, dlatego też wszystkie osoby poszukujące wykwalifikowanego kierownika budowy w Lublinie serdecznie zachęcam do zapoznania się z moją ofertą, która będzie gwarancją Państwa zadowolenia i satysfakcji na każdym etapie budowy.

3.png