Inspektor nadzoru budowlanego – TecBud Lublin

Głównym zadaniem inspektora nadzoru budowlanego jest przede wszystkim dbanie o budowę, co w praktyce oznacza sprawdzanie, czy przeprowadzane prace są w pełni zgodne z ustalonymi wcześniej planami architektonicznymi, czy wykorzystywane materiały są właściwe oraz czy budowa przebiega w odgórnie określonych ramach czasowych. Osoba ta musi być obecna na budowie, by móc zatwierdzać kolejne jej etapy. Posiada ona również uprawnienia pozwalające na niedopuszczanie danego budynku do użytku publicznego, w przypadku, gdy nie spełnia on wszystkich określonych wymogów.

Ponadto, musi doskonale znać się zarówno na wykorzystywanych materiałach budowlanych, jak również na architekturze, instalacjach sanitarnych, grzewczych, gazowych oraz elektrycznych. To właśnie między innymi dlatego na takiej osobie spoczywa ogromna odpowiedzialność za bezpieczeństwo korzystania z danego obiektu, który był przez niego nadzorowany. Inspektor jest powoływany również po to, by móc kontrolować oddane już do użytku budynki użyteczności publicznej. Dzięki temu ma on możliwość dokładnego sprawdzenia, czy na bieżąco są przeprowadzane przeglądy instalacji gazowych i nie tylko. Lokatorzy zarówno kamienic, jak i bloków mogą informować go o swoich uwagach i wątpliwościach dotyczących zarządcy, w przypadku, gdy ten nie wywiązuje się z ustalonych wcześniej obowiązków lub też, gdy robi coś bez posiadania zgody inspektoratu.

Już od 6 lat zawodowo pracuję w branży budowlanej, oferując profesjonalne usługi z zakresu prowadzenia inwestycji budowlanych. Korzystając z posiadanej wiedzy technicznej, podpartej latami doświadczeń dbam o to, aby inwestycje, które nadzoruję, osiągały jak najwyższy poziom.

3.png

Inspektor nadzoru budowlanego w Lublinie – gwarancja bezpieczeństwa i profesjonalizmu

Czasami zdarza się, że inspektor nadzoru budowlanego poszukiwany jest tzw. „pocztą pantoflową”, jednak warto zawczasu dowiedzieć się, czy zna on technologię, w której będzie realizowana dana nieruchomość oraz czy posiada odpowiednie doświadczenie, by jej budowa przebiegła w sposób sprawny i całkowicie prawidłowy. Osoba znajdująca się na tym stanowisku musi być rzetelna, dlatego też powinna ona m.in. dokonywać wpisów do dziennika budowy na bieżąco, a nie po zakończeniu prac. Musi posiadać także odpowiednią wiedzę oraz wieloletnie doświadczenie, by móc przeprowadzać wszystkie prace prawidłowo oraz przy zachowaniu wszelkich środków bezpieczeństwa.

Budowa własnego domu to nie tylko przyjemność, ale również ogromna odpowiedzialność. Podczas realizacji tego typu inwestycji, na każdym kroku będziesz spotykać się z wymaganiami formalnymi, jak również różnorodnymi rozwiązaniami budowlanymi. Osobom niedoświadczonym bardzo trudno jest poruszać się w budowlanym gąszczu, dlatego też warto już zawczasu wybrać odpowiedniego inspektora nadzoru budowlanego, który w pełni kompleksowo i profesjonalnie nadzorować będzie Twoją inwestycję budowlaną w Lublinie, będącego gwarancją końcowego zadowolenia oraz sprawnego przeprowadzenia wszystkich niezbędnych prac w ustalonym początkowo terminie.

Jeśli zależy Ci na wysokiej jakości prowadzonych działań i cenisz sobie rzetelność oraz profesjonalizm, chętnie porozmawiam z Tobą na temat inwestycji, którą mam poprowadzić.

3.png