Dziennik budowy - Lublin

Dokumentem, który musi znajdować się na każdej budowie jest dziennik budowy. Jest to dokument urzędowy, w którym rejestrowany jest aktualny przebieg robót budowlanych, jak również zdarzeń oraz okoliczności, które zachodzą w czasie wykonywanie tychże robót. Dlatego też jednym z podstawowych i najważniejszych obowiązków inwestora jest zgłoszenie się do odpowiedniego organu, który wydał pozwolenie na budowę, by otrzymać dziennik budowy. Warto wiedzieć, że są to dwa dokumenty występujące nierozłącznie i zarówno za uzyskanie dziennika, jak i uzyskanie pozwolenia na budowę, odpowiedzialny jest inwestor.

Dziennik budowy wchodzi w skład dokumentacji całej budowy. Powinien on znajdować się stale na terenie budowy lub też miejsca rozbiórki i być zawsze dostępny dla osób upoważnionych do wykonywania w nim niezbędnych wpisów. Należy przechowywać go w taki sposób, by nie uległ on żadnemu uszkodzeniu, zniszczeniu lub też kradzieży. Warto również podkreślić, że w przypadku zniszczenia lub zagubienia dziennika, kierownik budowy może zostać pociągnięty do odpowiedzialności.

3.png

Jak wygląda dziennik budowy dla klientów z Lublina?

Dziennik budowy wydawany jest w formacie A4, a jego strony są podwójne, co oznacza, że posiada on zarówno stronę oryginalną, jak i kopię. Organy zajmujące się wydawaniem tego typu dzienników mają obowiązek naniesienia na każdą stronę pieczęci, która jest jednocześnie zabezpieczeniem przed ewentualną próbą oszustwa. Dziennik budowy powinien posiadać także informacje na temat inwestora, jak również informacje dotyczące kierowników robót budowlanych, dzięki którym osoby zainteresowane bez problemu mogą dowiedzieć się, kto jest odpowiedzialny za wykonywanie robót budowlanych. Zapraszam do poznania oferty, która obejmuje m.in. temat dziennika budowy dla klientów z Lublina.

3.png