Każda osoba która rozpoczyna budowę swojego własnego domu staje przed dużym wyzwaniem. Nie oszukujmy się. Budowa to nie jest proste zadanie. Tak naprawdę już na samym początku procesu budowy stykamy się z licznymi formalnościami i wymaganiami prawnymi które musimy spełnić aby rozpocząć realizację swoich budowlanych marzeń.  W dzisiejszym wpisie chciał bym przybliżyć i uporządkować procedurę jaką musimy przejść aby uzyskać pozwolenie na budowę i rozpocząć właściwe prace.

  1. Zakup działki budowlanej – działka przeznaczona pod budowę własnego domu oprócz spełnienia osobistych kryteriów co do jej lokalizacji i ukształtowania, musi również umożliwiać jej zabudowę w taki sposób jak sobie wymarzyliśmy. Warto w tym miejscu pamiętać iż wymiary działki mogą być ograniczeniem dla samej bryły budynku.  Istotną kwestią jest to czy działka objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Plan określa jaki dokładnie budynek możemy wybudować i może narzucać pewne ramy dla budynku. Jeśli działka nie jest objęta planem zagospodarowania wówczas musimy wystąpić do właściwego Urzędu Gminy o Warunki Zabudowy w których zostaną określone możliwości zabudowy działki
  2. Projekt Budowlany-kiedy jesteśmy już w posiadaniu działki oraz uzyskaliśmy wypis z miejscowego planu zagospodarowania lub decyzję o warunkach zabudowy możemy przystąpić do projektowania budynku. To bardzo ważny etap w całym procesie. Dobrze wykonany projekt to ekonomiczna budowa która nie rujnuje naszego portfela i wysoki komfort użytkowania budynku. Przy projektowaniu budynków mieszkalnych mamy do wyboru dwie drogi. Możemy skorzystać  z katalogu gotowych projektów lub wykonać projekt indywidualny. Gotowy projekt zakupiony z katalogu i tak musimy zaadaptować na daną działkę. W jednym i drugim przypadku musimy skorzystać z usług sprawdzonego architekta.
  3. Kierownik budowy – nadszedł czas aby powołać Kierownika Budowy naszej inwestycji. Należy zwrócić szczególną uwagę na to z kim będziemy współpracować przez okres budowy. Należy zwrócić uwagę na to jak Kierownik nadzoruje prace na budowie. Ile razy wizytuje i kontroluje budowę. Istotne jest także to aby nie była to osoba związana z firmą wykonawczą. Kierownik z ramienia wykonawcy może być stronniczy i pobłażliwy w stosunku do niektórych nieprawidłowości. W takim przypadku warto się wówczas zastanowić nad powołaniem inspektora nadzoru który w fachowy sposób zadba o nasze interesy na budowie               
  4. Pozwolenie na budowę/ Zgłoszenie – kiedy prace projektowe dobiegły końca możemy wystąpić o Pozwolenie na budowę. Pozwolenie na budowę możemy uzyskać we właściwym Starostwie Powiatowym a w niektórych przypadkach Urzędzie Miasta. Organ wydający decyzję administracyjną ma maksymalnie 60 dni na ustosunkowanie się do złożonego wniosku w przypadku decyzji o pozwoleniu na budowę. W przypadku kiedy dom budujemy w oparciu o Zgłoszenie organ ma 30 dni dni na ustosunkowanie się do złożonego wniosku. Jeśli w ciągu 30 dni urząd nie wyrazi sprzeciwu uznaje się decyzję za pozytywną
  5. Zgłoszenie Rozpoczęcia Prac Budowlanych- po uzyskaniu pozwolenia na budowę aby rozpocząć właściwe prace budowlane musimy jeszcze zgłosić rozpoczęcie prac budowlanych w właściwym Nadzorze Budowlanym. Do zgłoszenia rozpoczęcia prac budowlanych oprócz wniosku należy dołączyć oświadczenie kierownika budowy o przejęciu obowiązków oraz o sporządzeniu planu BIOZ. Do oświadczenia kierownik budowy załączamy kopie uprawnień budowlanych oraz zaświadczenie o opłaceniu ubezpieczenia. Dzień po zgłoszeniu rozpoczęcia prac możemy rozpoczynać właściwe roboty budowlane.

Sam proces przygotowania inwestycji jeszcze przez rozpoczęciem właściwych prac jest dość trudny. Aby uporządkować tą procedurę  przygotowałem prostą infografikę która pokazuje najważniejsze etapy przygotowania inwestycji.

 

Pozdrawiam Łukasz Turowski