Inżynier budowy - TecBud Lublin

Jeśli właśnie jesteś na początku drogi ze swoją inwestycją i zależy Ci na wysokiej jakości prowadzonych prac oraz chcesz rozpocząć współpracę z inżynierem budowy, trafiłeś w dobre miejsce.

Zdobytą przez lata fachową wiedzę wykorzystuję do wspierania inwestora i doradzania mu podczas podejmowania kluczowych decyzji. Moim zadaniem jest planowanie oraz projektowanie różnego rodzaju obiektów budowlanych. Opracowuję zarówno technologię budowy, jak również kontroluję oraz nadzoruję jej kolejne etapy. Kieruję także budową obiektów, badam je oraz, w przypadku takiej konieczności, udoskonalam konstrukcję całych budynków lub tylko ich fragmentów, ponoszę więc odpowiedzialność za cały proces powstawania obiektów budowlanych – od momentu ich projektowania, aż do nadzorowania i kierowania budową.

Warto wiedzieć, że wyróżnia się kilka specjalności uprawnień budowlanych, jakie może posiąść inżynier budowy, a są to między innymi: specjalność drogowa, kolejowa, mostowa, architektoniczna, konstrukcyjno-budowlana, wyburzeniowa, telekomunikacyjna, gazowa, wodociągowa, czy też wentylacyjna. Na moich barkach spoczywa ogromna odpowiedzialność związana z odpowiednim przeprowadzaniem prac budowlanych, dlatego Twój wybór odpowiedniej osoby nadzorującej proces budowy domu lub realizacji innej, dowolnej inwestycji budowlanej w Lublinie nigdy nie powinien być przypadkowy.

Na tle innych, konkurencyjnych firm oferujących tego typu usługi, wyróżnia mnie doświadczenie, uczciwość oraz wysokie kompetencje.

3.png

Jakie są obowiązki inżyniera budowlanego w Lublinie?

Do moich obowiązków należą przede wszystkim:

  • projektowanie różnego rodzaju obiektów budowlanych. Osoba ta odpowiedzialna jest za tworzenie dokumentacji, która szczegółowo opisuje materiały oraz sposób, w jaki ma powstać dany obiekt
  • kontrolowanie procesów budowy
  • opracowywanie odpowiednich technologii wykorzystywanych na budowie
  • nadzorowanie pracy robotników
  • dokładne badanie konstrukcji budynków i w przypadku takiej konieczności – udoskonalanie ich

Z przyjemnością spotkam się z Tobą i omówię wszystkie szczegóły naszej współpracy.

3.png